Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO)

Dalam rangka penerapan sistem sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian No. 19/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ ISPO).

Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO)

Dalam rangka penerapan sistem sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian No. 19/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ ISPO).

Di dalamya diatur mengenai pedoman yang menjadi dasar untuk mendorong usaha perkebunan kelapa sawit memenuhi kewajibannya sesuai peraturan perundangundangan. Permentan ini juga diterbtikan untuk melindungi dan mempromosikan usaha perkebunan kelapa sawit berkelanjutan sesuai dengan tuntutan pasar.

Berikut salinan Permentan No. 19/Permentan/OT.140/3/2011 dan lampirannya: